Kisallioppiminen.fi Logo

beta kisallioppiminen.fi Materiaalit

$\def\vi{\bar{\imath}} \def\vj{\bar{\jmath}} \def\vv{\bar{v}} \def\vu{\bar{u}} \def\vw{\bar{w}} \def\va{\bar{a}} \def\vb{\bar{b}} \def\vc{\bar{c}} \def\vk{\bar{k}} \def\vn{\bar{n}} \def\pv{\overline} \def\R{\mathbb{R}} \def\Q{\mathbb{Q}} \def\N{\mathbb{N}} \def\Z{\mathbb{Z}} \def\pa{\mathopen]} \def\pe{\mathclose[} \def\lb{\mathop{\mathrm{lb}}} \require{color} \newcommand\T{\Rule{0pt}{1em}{.3em}} $
MAY1 v 2.0

Luvut ja lukujonot

 1. Luvut ja laskutoimitukset
 2. Potenssi ja logaritmi
 3. Lukujonot ja summat
 4. Funktio
 5. Prosenttilaskenta
MAA2 v 1.0

Polynomifunktiot ja -yhtälöt

 1. Ensimmäisen asteen polynomifunktio
 2. Toisen asteen potenssifunktio ja neliöjuuri
 3. Toisen asteen polynomifunktio
 4. Korkeamman asteen potenssi- ja polynomifunktiot
MAB2 v 1.0

Lausekkeet ja yhtälöt

 1. Ensimmäisen asteen yhtälö
 2. Yhtälöpari
 3. Verrannollisuus
 4. Toisen asteen yhtälö
MAA3 v 1.0

Geometria

 1. Kolmio
 2. Tasogeometriaa
 3. Avaruusgeometriaa
MAB3 v 1.0

Geometria

 1. Kolmio
 2. Tasogeometriaa
 3. Avaruusgeometriaa
MAA4 v 1.1

Vektorit

 1. Vektorit ja xy-koordinaatisto
 2. Vektorit ja xyz-koordinaatisto
 3. Suorat ja tasot
 4. Geometriaa vektoreiden avulla
MAA5 v 1.0

Analyyttinen geometria

 1. Etäisyys
 2. Suora
 3. Ympyrä
 4. Paraabeli ja muita pistejoukkoja
 5. Itseisarvoyhtälö ja -epäyhtälö
MAA6 v 1.1

Derivaatta

 1. Derivaatta
 2. Raja-arvot ja jatkuvuus
 3. Rationaalifunktiot
 4. Derivointisääntöjä I
 5. Funktion kulku
 6. Derivointisääntöjä II
MAA7 v 1.1

Trigonometriset funktiot

 1. Trigonometriaa yksikköympyrässä
 2. Trigonometriset funktiot
 3. Yhdistetty funktio
MAA8 v 1.0

Juuri- ja logaritmifunktiot

 1. Juurifunktiot
 2. Eksponenttifunktiot
 3. Logaritmifunktiot
 4. Käänteisfunktio

Versiot 0.x ovat keskeneräisiä versioita. Versio 1.0 on ensimmäinen kurssimateriaaliksi soveltuva versio. Pienemmät versiomuutokset ovat luonteeltaan tehtävälisäyksiä tai pieniä muutoksia teoriaosuuksiin. Suuremmat versiomuutokset liittyvät keskeisiin lukujen uudelleenmuokkauksiin. Versiomuutokset pyritään tekemään niiden jaksoen ulkopuolella joilla kursseja tyypillisesti lukioissa tarjotaan. Näin esimerkiksi tehtävänumeroinnit pysyvät jaksojen aikana samoina, mikä helpottaa niiden opiskelijoiden opiskelua, jotka ovat tulostaneet oppimateriaalin. Pieniä korjauksia, kuten kirjoitusvirheiden korjauksia voidaan tehdä näiden jaksojen aikana.