Kisallioppiminen.fi Logo

beta kisallioppiminen.fi Rekisteriseloste

$\def\vi{\bar{\imath}} \def\vj{\bar{\jmath}} \def\vv{\bar{v}} \def\vu{\bar{u}} \def\vw{\bar{w}} \def\va{\bar{a}} \def\vb{\bar{b}} \def\vc{\bar{c}} \def\vk{\bar{k}} \def\vn{\bar{n}} \def\pv{\overline} \def\R{\mathbb{R}} \def\Q{\mathbb{Q}} \def\N{\mathbb{N}} \def\Z{\mathbb{Z}} \def\pa{\mathopen]} \def\pe{\mathclose[} \def\lb{\mathop{\mathrm{lb}}} \require{color} \newcommand\T{\Rule{0pt}{1em}{.3em}} $

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (22.4.1999/523) 10 § edellyttämä rekisteriseloste.

Viimeisin muutos: 11.04.2017

1. Rekisterin nimi

Kisallioppiminen.fi kurssihallinta-palvelun, siihen liittyen ohjelmien sekä sivustojen käyttäjärekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Thomas Vikberg
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
PL 68
00014 Helsingin yliopisto
kisalli-oppiminen@helsinki.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on palveluun rekisteröityneiden käyttäjien tunnistaminen ja käyttäjien palvelussa tapahtuvien opintojen seuraaminen. Lisäksi kerättyä dataa käytetään palvelun kehittämiseen ja tutkimustyöhön.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tiedot käyttäjän nimestä, sähköpostiosoitteesta sekä tietoa siitä mitä tehtäviä käyttäjä on tehnyt. Järjestelmä sisältää myös tiedot käyttäjien luomista kursseista, niiden aloitus- ja päättymispäivät, kurssiavaimet, tehtävien tavoiteaikataulut ja kursseihin liittyneiden opiskelijoiden tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän nimi sekä sähköpostiosoite kerätään rekisteröitymisen yhteydessä.

Muut tiedot kerätään käyttäjän käyttäessä järjestelmää tai siihen liittyviä ohjelmia ja verkkosivuja.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ylläpidon harkinnan mukaisesti anonymisoituna esimerkiksi akateemista tutkimusta varten.

Tiedot ovat nähtävillä järjestelmän ylläpitäjille. Kurssien opettajille käyttäjän tiedot ovat näkyvillä siltä osin kun hän osallistuu opettajien kursseille.

Rekisterin tietoja ei käytetä kolmansien osapuolien markkinointitarkoituksiin. Käyttäjälle voidaan kuitenkin lähettää sähköpostia järjestelmän ylläpitäjän toimesta.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tiedot tai osaa niistä ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu suojatuille palvelimille useaan erilliseen tietokantaan joista vain yksi sisältää käyttäjän henkilötietoja (sähköpostiosoitteen sekä nimen). Muut tietokannat viittaavat vain käyttäjän käyttäjätunnukseen.

Kaikkiin tietokantoihin pääsevät käsiksi vain palvelun ylläpitäjät.