Kisallioppiminen.fi Logo

beta kisallioppiminen.fi Materiaalit

$\def\vi{\bar{\imath}} \def\vj{\bar{\jmath}} \def\vv{\bar{v}} \def\vu{\bar{u}} \def\vw{\bar{w}} \def\va{\bar{a}} \def\vb{\bar{b}} \def\vc{\bar{c}} \def\vk{\bar{k}} \def\vn{\bar{n}} \def\pv{\overline} \def\R{\mathbb{R}} \def\Q{\mathbb{Q}} \def\N{\mathbb{N}} \def\Z{\mathbb{Z}} \def\pa{\mathopen]} \def\pe{\mathclose[} \def\lb{\mathop{\mathrm{lb}}} \require{color} \newcommand\T{\Rule{0pt}{1em}{.3em}} $
MAY1 v2.0

Luvut ja lukujonot

 1. Luvut ja laskutoimitukset
 2. Potenssi ja logaritmi
 3. Lukujonot ja summat
 4. Funktio
 5. Prosenttilaskenta
 1. Ensimmäisen asteen polynomifunktio
 2. Toisen asteen potenssifunktio ja neliöjuuri
 3. Toisen asteen polynomifunktio
 4. Korkeamman asteen potenssi- ja polynomifunktiot
 1. Ensimmäisen asteen yhtälö
 2. Yhtälöpari
 3. Verrannollisuus
 4. Toisen asteen yhtälö
 1. Kolmio
 2. Tasogeometriaa
 3. Avaruusgeometriaa
 1. Kolmio
 2. Tasogeometriaa
 3. Avaruusgeometriaa
 1. Vektorit ja xy-koordinaatisto
 2. Vektorit ja xyz-koordinaatisto
 3. Suorat ja tasot
 4. Geometriaa vektoreiden avulla
 1. Lineaarinen malli
 2. Eksponentiaalinen malli
 3. Matemaattinen mallintaminen
 1. Etäisyys
 2. Suora
 3. Ympyrä
 4. Paraabeli ja muita pistejoukkoja
 5. Itseisarvoyhtälö ja -epäyhtälö
 1. Derivaatta
 2. Raja-arvot ja jatkuvuus
 3. Rationaalifunktiot
 4. Derivointisääntöjä I
 5. Funktion kulku
 6. Derivointisääntöjä II
 1. Trigonometriaa yksikköympyrässä
 2. Trigonometriset funktiot
 3. Yhdistetty funktio
 1. Juurifunktiot
 2. Eksponenttifunktiot
 3. Logaritmifunktiot
 4. Käänteisfunktio

Versiot 0.x ovat keskeneräisiä versioita. Versio 1.0 on ensimmäinen kurssimateriaaliksi soveltuva versio. Pienemmät versiomuutokset ovat luonteeltaan tehtävälisäyksiä tai pieniä muutoksia teoriaosuuksiin. Suuremmat versiomuutokset liittyvät keskeisiin lukujen uudelleenmuokkauksiin. Versiomuutokset pyritään tekemään niiden jaksoen ulkopuolella joilla kursseja tyypillisesti lukioissa tarjotaan. Näin esimerkiksi tehtävänumeroinnit pysyvät jaksojen aikana samoina, mikä helpottaa niiden opiskelijoiden opiskelua, jotka ovat tulostaneet oppimateriaalin. Pieniä korjauksia, kuten kirjoitusvirheiden korjauksia voidaan tehdä näiden jaksojen aikana.